Comelsa


Comelsa

COMELSA SLU és una empresa especialitzada en construccions mecano-elèctriques i desenvolupa la seva activitat des de l’any 1985.

Centrem la nostra activitat en oferir serveis de reparació de bombes d’aigua i motors, bobinatges per a motors, alternadors i transformadors elèctrics, fred industrial i instal·lacions d’aire condicionat. Oferim el manteniment i serveis post-venta, i també disposem d’un ampli taller per a la reparació de tot tipus d’equips mecano-elèctrics.

Revisem i reparem bobinatges elèctrics de motors, alternadors, transformadors tant de corrent alterna com contínua, monofàsics i trifàsics. Ens avalen 30 anys d’experiència fabricant bobinatges de totes les tipologies i dimensions amb els millors materials, maquinaria i operaris especialitzats per tal d’oferir un servei d’alta qualitat i professionalitat. Estem en condicions òptimes per realitzar treballs des dels motors més senzills fins als alternadors més complexos.El mètode productiu que s’utilitza per a la fabricació dels diferents jocs de bobines, garanteix la seva màxima qualitat ja que disposem dels equipaments necessaris tals com impregnadora, forn d’assecatge i banc de proves.

Catàleg Comercial

Serveis

Contactar