Empreses

 

Catalana de Perforacions

 

Catalana de Perforacions SA, es va fundar el 1968 com una empresa especialitzada en l’execució de pous per a la captació d’aigua subterrània i perforacions horitzontals dirigides, important el know-how d’aquesta tecnologia al mercat espanyol l’any 1997. Des d’aleshores ha anat diversificat les seves activitats, oferint en l’actualitat un ampli rang de solucions orientades a l’àmbit de l’aigua i el medi ambient.

www.catalanadeperforacions.com

 


 

Elèctrica Pintó

 

Elèctrica Pintó SL, inicia la seva activitat l’any 1974 amb el muntatge de bombes electro-hidràuliques i fins a l’actualitat l’empresa ha desenvolupat multitud de projectes relacionats amb el món de l’aigua i l’energia. Apostant sempre per la innovació i l’eficàcia a l’hora d’executar els treballs, Elèctrica Pintó presta un servei orientat a la millora contínua amb un alt nivell d’implicació abans, durant i després de l’obra, un manteniment continuat de les instal·lacions, una ràpida resposta davant de qualsevol imprevist; l’experiència i èxit de tots aquests anys avalen la seva professionalitat.

www.electricapinto.com

 


 

clorEP

 

clorEP, és una divisió especialitzada en la dosificació de reactius i desinfecció d’aigua fundada l’any 2014 dins de la companyia Elèctrica Pintó S.L. Disposa d’una àmplia gamma de productes que cobreixen diversitat d’instal·lacions: Cl2, NH3, ClO2, electrocloració i dosificació de reactius líquids. Desenvolupa projectes claus en ma, incloent la instal·lació electrohidràulica, caldereria, servei d’assistència en el muntatge i posada en servei.

www.clorep.es

 


 

Comelsa

 

Comelsa SL és una empresa especialitzada en construccions mecano-elèctriques des de 1985. Centra la seva activitat en oferir serveis de reparació de motors, bobinatges per a motors, alternadors i transformadors elèctrics, fred industrial i instal·lacions d’aire condicionat, oferim el manteniment i servies post-venda. També disposa d’un ampli taller de reparacions electro-mecàniques.

 


 

Domini Ambiental

 

Domini Ambiental SL ocupa un lloc privilegiat en el sector de l’aigua i de les energies renovables, elements clau en el futur de la gestió energètica. Fundada el 2002 a Santpedor (Barcelona) i amb una clara orientació mediambiental. La distribució exclusiva de les millors marques internacionals i una gran capacitació tècnica són les bases de la seva aportació.

www.dominiambiental.com
fotovoltaica.dominiambiental.com

 


 

Webdom Labs

 

Webdom Labs SL es va fundar l’any 2011 i fabrica sistemes de monitorització (software i hardware) per al control de plantes fotovoltaiques, producció tèrmica i consums d’electricitat, aigua i/o gas.Els seus productes permeten mesurar i controlar el consum energètic contribuint així a l’estalvi energètic i econòmic.

www.webdom.es

 


 

Camp Solar

 

Gestió Solar Sostenible va ser fundada el 2005 a Santpedor (Barcelona) i està compromesa amb el disseny, construcció, explotació i manteniment de camps solars i instal·lacions fotovoltaiques. A més, ofereix una àmplia gamma de serveis auxiliars per fer aquestes instal·lacions de subministrament d’energia elèctrica contínua i eficient.

gestiosolar.com