Catalana de Perforacions


Catalana de Perforacions

Catalana de Perforacions és una empresa fundada l’any 1968, especialitzada en investigacions del subsòl, perforacions verticals per a la captació d’aigües subterrànies, sondejos subhoritzontals dirigits i perforacions horitzontals dirigides.

Des dels seus orígens, l’empresa ha investigat i desenvolupat les tècniques més punteres en el sector, especialitzant-se en obres amb un elevat grau de dificultat tècnica i evolucionant fins a esdevenir una organització referent a nivell mundial en l’aprofitament sostenible dels recursos naturals i hídrics.

Actualment, presta els seus serveis a les indústries petroleres, minera, agrícola, química i construcció; proveint als seus clients d’un ampli rang de solucions integrals en matèria d’enginyeria mediambiental.

Visitar Web Llibre Corporatiu

Serveis

Contactar